Cystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol

Dyddiad cau’r gystadleuaeth: 15 Rhagfyr 2016
Cyhoeddi’r enillwyr: 31 Mai 2017

Derbynnir ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Gyflwyno eich cais yma.

Mae’r project Darllen Ffuglen Ddigidol dan nawdd AHRC, ar y cyd â Phrifysgol Bangor (Cymru) a Phrifysgol Sheffield Hallam (Lloegr), yn lansio cystadleuaeth newydd i ddarganfod y ffuglen ddigidol “boblogaidd” orau: ffuglen ddigidol sy’n apelio i gynulleidfaoedd prif ffrwd.

Mae ffuglen ddigidol yn ffuglen a ysgrifennir i gael ei darllen/chwarae ar ddyfeisiadau digidol. Yn bwysicach, mae ffuglen ddigidol yn wahanol i e-lyfr. Yn hytrach na bod yn fersiwn ddigidol o nofel brintiedig, mae ffuglen ddigidol “wedi’i geni’n ddigidol” – hynny yw, byddai’n colli rhywbeth ar ei ffurf a/neu ystyr os caiff ei symud o’r cyfrwng digidol. Er enghraifft, gall gynnwys hypergysylltiadau, delweddau sy’n symud, gemau bach neu effeithiau sain. Mewn sawl ffuglen ddigidol, mae gan y darllenydd swyddogaeth o ran adeiladu’r naratif, naill ai drwy ddewis hypergysylltiadau neu drwy reoli taith cymeriad drwy fyd y stori. Felly gyda ffuglen ddigidol mae angen i’r darllenydd ryngweithio gyda’r naratif drwy gydol y profiad darllen. Gall enghreifftiau o wahanol fathau o ffuglen ddigidol gynnwys hypergysylltiadau, gemau antur-testun, storïau amlgyfrwng, fideo rhyngweithiol, gemau llenyddol a rhai rhaglenni symudol.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran y mathau o feddalwedd y gallwch eu defnyddio i gynhyrchu ffuglen ddigidol; mae popeth yn cynnwys HTML, Adobe Flash, Inform7, Twine, YouTube, Twitter, ac eraill wedi eu defnyddio i wneud ffuglen ddigidol. I wneud cais i’r gystadleuaeth, cyflwynwch gysylltiadau neu ffeiliau sydd ar gael yn agored ar unrhyw gyfrifiadur (Mac neu PC), ac a fydd yn rhedeg mewn porwr gwe.

Bwriad y project Darllen Ffuglen Ddigidol yw cyflwyno rhagor o ddarllenwyr i ffuglen ddigidol ac felly mae’r gystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol wedi ei chynllunio i ehangu’r nifer sy’n darllen ffuglen ddigidol fel eu bod yn cynnwys rhan ehangach o’r cyhoedd. Felly er bod y gystadleuaeth yn agored i bob awdur (newydd a phrofiadol) ac i bob math o ffuglen ddigidol, rydym yn chwilio am waith sy’n apelio’n eang i gynulleidfa fawr ac sydd â chytunedd eang gyda llawer o ddyfeisiau.

Categorïau’r gwobrau yw:

  • Gwobr y Beirniaid
  • Barn y Bobl
  • Gwobr yr iaith Gymraeg*
  • Gwobr Myfyriwr
  • Stori i Blant

*Cofnodion Cymraeg yn gymwys ar gyfer pob categori gwobr.

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol (i’w chyhoeddi), cyhoeddi’r gwaith ar wefan Darllen Ffuglen Ddigidol, a chyfres o gyfarfodydd mentora gyda beirniaid dethol ar broject ffuglen ddigidol y dyfodol.

Bydd rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth i’w chael yma cyn hir.

Gyflwyno eich cais yma.

Advertisement